Política de privadesa

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) li informem que:

La visita d’aquest lloc web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, però durant la visita es podrien sol·licitar dades de caràcter personal a través de formularis, aquests serien a conseqüència de la seva voluntat en contactar per rebre informació sobre els serveis prestats per Ecoherbes Botanic, SL, bé a través dels formularis disponibles, o bé a través d’un missatge de correu electrònic. No obstant això, no proporcionar les dades marcades com a obligatòries impedirà que li puguem donar resposta a la seva sol·licitud.

En el cas que aporti les seves dades a través d’un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part del mateix tractament, la finalitat serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, essent aplicables la resta d’extrems indicats en aquesta Política de Privacitat .

L’Usuari que envia la informació a Ecoherbes Botanic SL és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant Ecoherbes Botanic, SL de qualsevol responsabilitat referent a això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en tots els nostres formularis.

Informació sobre la protecció de dades

Responsable del tractament de les seves dades

Identitat: Ecoherbes Botanic, SL
CIF: B55676696
Direcció: Urbanització Sant Pere, 1, 43895 L’Ampolla, Tarragona
Telèfon: +34 671 00 99 77
Correu electrònic: [email protected]

Finalitat amb què tractem les seves dades

A Ecoherbes Botanic, SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades (Usuaris d’aquest lloc web) per tal de:

(1) Permetre a l’empresa realitzar enquestes sobre la satisfacció del client relacionades amb la qualitat dels serveis de l’empresa d’acord amb l’interès legítim de la mateixa.

(2) L’enviament de comunicacions comercials, així com l’enviament de publicitat sobre serveis de l’empresa, o la realització d’investigacions de mercat (“Màrqueting”); (Sota el seu consentiment exprés)

Les Dades podran processar-se en còpia impresa, per mitjans automàtics o electrònics, inclosos per correu postal o electrònic, telèfon (per exemple, trucades telefòniques automàtiques, SMS, MMS), fax i qualsevol altre mitjà (per exemple, llocs web, aplicacions mòbils) .

Legitimació per al tractament de les seves dades

La Legitimació estan basades en l’interès legítim, així com pel consentiment que se li demana, i que vostè ens atorga explícitament amb l’acceptació de les caselles disponibles a l’apartat “Consentiment” d’aquesta política de privacitat.

Temps de conservació de les seves dades

Les dades per proporcionar el servei i la satisfacció del client seran conservades per l’empresa pel període que es consideri estrictament necessari per complir aquests propòsits. Pel que fa a les dades processades per a la prestació del servei, l’empresa pot continuar conservant per un període més llarg, i segons sigui necessari per protegir els interessos de l’empresa en relació amb la responsabilitat pròpia.

Les dades amb finalitats de Màrqueting i Elaboració de Perfils seran conservades per l’empresa des del moment que vostè va donar el consentiment fins al moment que ho revoqui. Un cop el consentiment sigui revocat les dades no seran utilitzades per a aquestes finalitats

Decisions

No es prendran decisions automatitzades.

Destinataris

Les Dades poden ser comunicades a tercers per complir amb obligacions legals, executar ordres d’autoritats públiques o exercir un dret de l’empresa davant les autoritats judicials.

Drets

Pot exercir els següents drets:

1. Dret d’accés, significa: dret a obtenir de l’empresa si les seves dades estan sent tractats i, si escau, tenir accés a ells;
2. Dret a rectificació i dret a esborrar, vol dir: dret a obtenir la rectificació de dades inexactes i / o incomplets, així com l’esborrat de les dades quan la sol·licitud sigui legítima;
3. Dret a la restricció del tractament, vol dir: dret a sol·licitar la suspensió del tractament quan la sol·licitud sigui legítima;
4. Dret a la portabilitat de les dades, significa: dret a obtenir les dades en un format estructurat, comunament utilitzat i llegible, així com dret a transferir les dades a altres responsables en un format electrònic;
5. Dret a oposar-se, vol dir: dret a oposar-se al tractament de dades quan la sol·licitud sigui legítima, fins i tot quan les dades es processen per Màrqueting o Elaboració de Perfils, si escau.

En qualsevol cas, si ho considera procedent vostè pot formular-nos qualsevol pregunta relacionada amb el tractament de les seves dades personals, a més té dret de prestar reclamació davant les autoritats de control competents que correspongui.
(AEPD).